Dades quantitatives i econòmiques

Treballar la Memòria ens permet ser conscients de la nostra tasca i corresponsables del seu impacte.

AACIC

Treballem, des de fa 25 anys, per donar resposta a les repercusions no mèdiques de les cardiopaties congènites, atendre les persones amb aquesta patalogia, les seves famílies i els professionals amb els quals es relacionen, donar a conèixer la realitat d’aquest col·lectiu i potenciar la recerca.

Consulta o descarrega’t la memòria resum dels 25 anys de l’AACIC

Memòria d’activitats i econòmica 2018

Consulta o descarrega’t la memòria de l’AACIC de l’any 2018

Serveis i projectes de suport a persones amb cardiopatia congènita

 • 152 joves i adults amb cardiopatia congènita atesos = 267 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial.
 • 25 estudis de capacitat funcional i adaptació al medi.
 • 19 joves i adults participen als espais virtuals mensuals. 
 • 16 infants participen regularment als espais de trobada.
 • Aventures.Cor: 77 infants i adolescents han participat a les 3 edicions de colònies.
 • Projecte “Fem més agradables les estades a l’hospital”: 3.856 infants i adolescents ingressats amb 5.950 accions de joc i entreteniment terapèutic.

Serveis i projectes d’atenció psicosocial i acompanyament per a famílies

 • 276 famílies ateses = 747 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial. 
 • 27 participants als espais d’intercanvi d’experiències.
 • 22 participants als espais virtuals.
 • Projecte “Et mirem”: 434 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial a 107 dones embarassades. 
 • Projecte “A Cor Obert”: 581 persones ateses en 1.067 accions de suport psicosocial. 
 • La Trobada anual de l’AACIC: 68 participants es van trobar a la Casa La Cadira de l’Atzar  i Cal Mata de Saifores.
 • Projecte “Cors Valents”: treballem amb entitats nacionals i internacionals, voluntaris i voluntàries catalanes que treballen en el terreny. També comptem amb el suport i el treball coordinat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, els hospitals de referència de Catalunya i ACNUR. És un projecte creat per donar suport als nens i nenes amb cardiopatia congènita que es troben als camps de refugiats a Grècia, Turquia i Sàhara. Seguim donant suport a les dues famílies de Sirians que ja viuen a Catalunya i han regularitzat la seva situació legal. L’any 2018 hem centrat esforços en el poble Sahrauí.

Servei d’assessorament i atenció als professionals

 • L’AACIC ha renovat el contracte amb el Departament d’Ensenyament per a poder assessorar professionals de l’àmbit de l’educació pel que fa a alumnes amb cardiopatia congènita  i les repercussions que aquesta patologia pot tenir a la seva vida escolar i trajectòria acadèmica.
 • 596 professionals atesos = 815 accions d’informació, assessorament i formació.
 • 176 professionals de l’àmbit educatiu assessorats.
 • 105 alumnes i famílies  beneficiades.
 • 351 professionals més de l’àmbit educatiu han rebut la formació general sobre les repercussions de les cardiopaties congènites.
 • 69 professionals  d’altres especialitats assessorats (fisioterapeutes, psicòlegs, atenció primerenca…).

Voluntariat

 • 610 voluntàries i voluntaris han participat en els serveis i projectes de l’entitat. 
 • 533 persones voluntàries han participat en actes i campanyes organitzades o promogudes per l’entitat.
 • 39 persones voluntàries cobreixen el projectes “A cor Obert”, “Fem més agradables les estades a l’hospital” i Pallassos d’hospital.
 • 5 voluntàries de suport al projecte “Cors Valents” i administració.
 • 14 voluntàries als Espais de Trobada Infantils de Reus (Tarragona) i Fornells de la Selva (Girona).
 • Voluntariat motor: 19 persones han promogut actes solidaris en benefici de l’entitat al seu territori.

En el pla de  formació del voluntariat es contemplen els interessos i motivacions dels voluntaris i voluntàries, tant pels que s’incorporen de nou com pels que ja estan col·laborant i precisen formació continuada. L’equip de voluntariat treballa de forma coordinada amb l’equip de professionals de l’entitat.

Promoció de recerques

 • Recollida de dades i extracció de resultats dels qüestionaris i entrevistes fets entre el 2015 i 2018 de la recerca sobre l’impacte del diagnòstic de cardiopaties congènites en les relacions familiar que porta per títol “Impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant”.
 • Suport a la recerca de la  Dra. Llurba “Desarrollo de Métodos de Detección de Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Familia-Sociedad en las cardiopatías congénitas”.

Actes de sensibilització, divulgació i captació de fons

 • 22 actes de sensibilització, divulgació i captació de fons = 20.500 impacte social, 20.471 euros.
 • “Només tenim un cor”. Sota aquest lema a la 24a Gran Festa del Cor explicàvem com és d’important prendre consciència de com funciona el nostre cor i tenir cura d’ell. Cuidar l’alimentació i fer activitat física, cadascun al seu nivell, ritme i edat.
 • Hem estat 99 vegades protagonistes als mitjans de comunicació.

Comunicació i xarxes socials

 • Web: 30.743 usuaris (38% de creixement). 39.618 sessions . 61% persones dels 18 als 34 anys.
 • Facebook: 2.293 usuaris . 33.285 interaccions (comentaris i m’agrades) i més del 50% ha clicat a la web.
 • Twitter: 757 seguidors (154 més que l’any 2017). 
 • Instagram: 601 seguidors (264 seguidors més respecte el 2017).
 • Newsletter mensual: 1.335 subscriptors. En lectura habitual superem cada mes el  20% de la mitjana de lectura en newsletter socials (Segons les dades de Mailchimp, plataforma des d’on enviem la newsletter).
 • Revista 23 Adults amb cardiopatia congènita: 3.600 exemplars online + 1.555 exemplars impresos.
 • Càpsula corporativa de l’AACIC. Gràcies al suport econòmic de COCEMFE BARCELONA el 14 de febrer, Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, vàrem presentar la càpsula corporativa de l’AACIC. Amb la participació de Josep Xandri, Carme Hellín, i Rosana Moyano, soci, presidenta i psicòloga de l’entitat respectivament.
 • Participem regularment a les Comissions de Comunicació de COCEMFE Barcelona i del Consell Consultiu de Pacients.

Campanyes de sensibilització i captació de fons

 • Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites: sota el lema #corqueviu del 12 al 18 de febrer les xarxes socials es van omplir d’imatges que mostraven el dia a dia de la gent. Fotografies de persones que amb cardiopatia congènita o no volguessin mostrar la seva vida, allò que els defineix, aquelles persones, aquells moments i aquelles coses que els acompanyen en el seu dia a dia. La família Vilardell Trayter ens va oferir un cap de setmana a Can Salva, els seu hotel rural, per a la fotografia que tingués més m’agrades. La Rosa Pich va emportar-se el premi amb una fotografia que va aconseguir 4.443 m’agrades.
 • Campanya Aventures.Cor. Campanya que es fa anualment per captar fons per a les colònies. És una campanya que es fa per publitramesa i presencialment únicament a grans donants. Enguany cal destacar l’aportació de 3.000€ de l’empresa Elix Polymers. Impacte econòmic: 5.110 euros.
 • Campanya de Loteria. El 2018 ha estat el primer any que oferim als nostres col·laboradors vendre la Grossa de Nadal. Ha estat un prova pilot que ha tingut molt bona acollida. Hem comptat amb 352 voluntaris i voluntàries.

Els números del 2018

Ingressos

Ingressos AACIC 2018

Subvencions

Es van tramitar 43 sol·licituds de subvencions a diferents administracions públiques i a entitats privades que tenen convocatòria de subvencions. D’aquestes sol·licituds, 27 van ser aprovades, 16 van ser denegades.

Despeses

Despeses AACIC 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A data d’avui, l’AACIC està al corrent de pagament dels impostos obligatoris.

Pressupost 2020 AACIC Balanç de situació 2018 AACIC Pèrdues i guanys 2018 AACIC

Consulta les Memòries anuals de l’AACIC CorAvant

Fundació CorAvant

En l’exercici del 2018, la Fundació CorAvant ha desenvolupat accions de suport psicosocial i acompanyament a persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies en diferents entorns relacionats amb l’impacte de la patologia i els seus tractaments. També s’ha col·laborat amb campanyes d’informació i sensibilització junt amb l’AACIC i s’ha donat un impuls al projecte de colònies terapèutiques, al projecte de suport als refugiats i al projecte de recerca que s’està duent a terme des de fa tres anys.Totes aquestes accions s’han pogut dur a terme gràcies a l’aplicació del conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i al suport extern de professionals experts en la gestió i administració d’entitats del Tercer Sector.

Consulta les dades quantitatives i econòmiques de la Fundació CorAvant a la seva web