Dades quantitatives i econòmiques

Transparència i rendició de comptes són dos principis importants que apliquem a l’AACIC i a CorAvant per poder mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les entitats del Tercer Sector Social.

Durant el 2017…

Servei de suport a persones amb cardiopatia congènita

131 persones ateses amb un total de 308 intervencions. Els temes que més els preocupa i es tracten són els relacionats amb la inserció i reinserció laboral, canvis en el pronòstic clínic, nous tractaments, plantejament de la maternitat i aspectes emocionals com a conseqüència de la vivència de la patologia.

62 infants i adolescents han gaudit de les Aventures.Cor de Nadal, Setmana Santa i Estiu.

17 infants han participat als espais infantils de Girona i Tarragona.

1.454 infants i famílies s’han beneficiat del Projecte “Fem més agradables les estades a l’hospital” a l’Hospital Vall d’Hebron.

Hem realitzat 29 estudis dins el projecte “Cardiopatia congènita, activitat física i adaptació al medi” a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona.

Servei d’atenció a famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita

Hem atès a 346 famílies que sumen un total de 878 intervencions. La majoria de les intervencions són a través d’entrevistes individuals on es fa orientació, acompanyament i informació sobre les cardiopaties congènites i les seves repercussions en el dia a dia.

26 famílies han participat als espais de trobada de pares i mares de Girona i Tarragona.

12 famílies han participat a les trobades virtuals. 

70 persones han participat a la trobada anual de l’entitat.

Projecte “A Cor Obert”: 849 beneficiaris amb un total de 1.917 intervencions a l’Hospital  Vall d’Hebron i Hospital Sant Joan de Déu, ambdós hospitals de referencia per la patologia a Catalunya.

Servei d’informació i assessorament a professionals

Hem atès a 230 professionals del món educatiu. La majoria són mestres d’escoles, professors d’instituts i professionals dels EAPs i de CDIAPs).

Hem atès a 76 professionals psicòlegs,  tècnics en inserció laboral, educadors de Llars d’Infants, monitors de lleure, pediatres i metges de família.

Hem format a 374 professionals amb la sessió de formació general “Les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats”, dirigides a claustres i a professionals de la xarxa educativa.

Projecte de voluntariat

 27 voluntaris i voluntàries d’hospital i pallassos d’hospital han participat als projectes “Fem més agradables les estades a l’hospital” i “A Cor Obert”.

♥ 571 voluntaris i voluntàries han participat en actes solidaris organitzats o recolzats per l’entitat.

♥ 6 persones de voluntariat al projecte “Cors Valents” en suport als refugiats i també en tasques administratives.

 6 voluntaris i voluntàries han fet possible els espais de trobada infantils de Girona i Tarragona.

♥ 7 persones han promogut actes solidaris en benefici de l’entitat en el seu territori.

Recerca

Continuem amb la recerca Desarrollo de Métodos de Detección de Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Família-Sociedad en las cardiopatías congénitasAquesta investigació  es va iniciar a l’any 2015 i compta amb la direcció de la Dra. Elisa Llurba de la Unitat de medecina Matern-Fetal de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Actes de sensibilització i captació de fons

28 actes de sensibilització i captació de fons.

23.000 persones han participat en els nostres actes.

41 aparicions en mitjans de comunicació i xarxes socials.

16.074€ recaptats que s’han destinat als serveis d’atenció directa que duem a terme. 

Comunicació, difusió i xarxes socials

La web ha tingut un total de 26.994 visites de 18.960 usuaris diferents. El 61% de les visites són d’homes i dones de 18 a 34 anys. 

 La gran majoria dels usuaris ens troben mitjançant la cerca orgànica (37,7%) i les xarxes socials (34%).

54,38% de les visites són fetes des de Barcelona.

 2.126 seguidors a Facebook.

 603 seguidors a Twitter.

 337 seguidors a Instagram.

1.234 persones estan subscrites a la newsletter en català i 20 persones en castellà.

♥ 3.600 revistes online distribuides i 2.000 exemplars en paper.

 

Dades econòmiques AACIC. Any 2016

L’any 2016 ha estat molt semblant al 2015 pel que fa a la distribució d’ingressos. Hi ha hagut un descens de les donacions particulars que s’ha vist compensat per l’augment de donacios de fundacions privades.

Distribució dels ingressos de l’AACIC

Distribució de les despeses de l’AACIC

 

Llegeix o descarrega’t el balanç de situació de l’AACIC – Any 2016

Llegeix o descarrega’t els comptes de pèrdues i guanys de l’AACIC – Any 2016

Dades econòmiques CorAvant

Distribució dels ingressos de CorAvant

La Fundació aquest any ha gestionat un total de 8 subvencions de les quals s’ha rebut una resolució positiva en més del 60%. Pel que fa a les donacions, hem tingut 23 del Fons Inés Arnaiz, 100 de donants periòdics i 12 donacions puntuals. Un total de 135 donacions, 126 de les quals han estat de particular i 9 d’empreses.

Distribució de les despeses de CorAvant

Les principals despeses han estat destinades al servei d’atenció directa a les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies, al projecte de colònies d’estiu i a la recerca.

Llegeix o descarrega’t els comptes anuals de la Fundació CorAvant – Any 2015