Dades quantitatives i econòmiques

Transparència i rendició de comptes són dos principis importants que apliquem a l’AACIC i a CorAvant per poder mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les entitats del Tercer Sector Social.

Durant el 2016…

Hem atès a 143 persones amb cardiopatia congènita i a 290 famílies, que sumen un total de 1.276 intervencions. Enguany hem començat l’atenció amb embarassades als hospitals de referència i hem atès a 63 embarassades des del diagnòstic prenatal fins al naixement del nadó.

Hem treballat directament amb 317 professionals i 202 professionals de l’àmbit de l’ensenyament a tota Catalunya han rebut la formació bàsica sobre les repercussions de les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats.

Dins del Projecte A Cor Obert, que es duu a terme en l’àmbit hospitalari, hem atès a 1.293 persones i 1.600 infants i joves hospitalitzats a la 1a i a la 2a planta de l’Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron s’han beneficiat del Projecte Fem més agradables les estades a l’hospital. 

Hem engegat el Projecte Cors Valents, per ajudar a tots aquells infants amb cardiopatia congènita que viuen en situació de refugiats a Grècia

11 adults amb cardiopatia congènita han rebut assessorament i orientació laboral.

Hem gestionat i format un equip de 607 voluntaris i voluntàries que han col·laborat en projectes i activitats de l’entitat.

Hem organitzat un total de 26 actes de sensibilització, captació de fons i divulgació que han suposat un impacte social de 33.000 persones.

Hem gestionat 9 espais de participació sobre la realitat de viure i conviure amb una cardiopatia congènita. Aquest any hem obert un nou espai d’intercanvi de pares i mares online: els ciberespais de l’AACIC CorAvant.

Participem en una recerca sobre l’Impacte en les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant, juntament amb un equip mèdic de l’Hospital Vall d’Hebron. També estem treballant amb un equip de professionals especialistes de la Fundació Pere Tarrés en una recerca sobre l’àmbit laboral i cardiopaties congènites. 

La web de l’AACIC CorAvant ha rebut un total de 24.145 visites. 

 

Dades econòmiques

Ingressos Associació de Cardiopaties Congènites 2015 Despeses Associació de Cardiopaties Congènites 2015 Ingressos Fundació CorAvant 2015 Despeses Fundació CorAvant 2015