Fes una donació a la Fundació CorAvant

Necessitem la teva ajuda, no podem prescindir de cap batec!

Fes-te donant a través d’una quota

Fent una donació periòdica ajudes a garantir la sostenibilitat i qualitat dels serveis d’atenció directa als infants i joves amb problemes de cor i a les seves famílies que ofereix la Fundació CorAvant.

Fes una donació puntual

Fes una donació puntual destinada a finançar els projectes i serveis d’atenció directa als infants i joves amb cardiopatia congènita i a les seves famílies. Les petites aportacions ens ajuden a complementar el finançament de la nostra feina del dia a dia.

 

Omple el següent formulari per donar-te d’alta com a donant o fer una donació puntual.

Nom i cognoms*

Adreça*

Codi Postal*

Població*

Número de telèfon

Correu electrònic*

NIF*

Tipus de donació*

Donació periòdica semestralDonació puntual

Número de compte de la Fundació CorAvant: ES42 0182 7301 7902 0020 1965

Especifiqueu la quantitat que voleu aportar*

Deduccions fiscals: des de 2016, les persones físiques que realitzin donacions tindran dret a la deducció del 75% dels primers 150€ de la donació i si han donat en anys anteriors al mateix fons la mateixa quantitat o superior, podran beneficiar-se d’un 35% de desgravació a la resta de la quantitat donada.

Totes les aportacions es destinaran a la gestió de projectes i serveis d’atenció directa.

Titular del compte*

Número de compte (IBAN-Entitat-Oficina-DC-Número de compte)*

Autoritzo en aquest acte a l’AACIC a cedir les meves dades identificatives i de contacte a CorAvant per a que CorAvant m’envii informació (general i/o personalitzada segons el meu perfil) sobre activitats i iniciatives de CorAvant (això és, relatives al sector social, per a qualsevol mitjà de comunicació, inclosos mitjans electrònics). Per a modificar les preferències de rebre informació en qualsevol moment, dirigeix la teva sol·licitud escrita al domicili social de CorAvant , C/ Martí i Alsina, 22 local 1, 08031, Barcelona o a l’adreça coravant@fundaciocoravant.org

*camps obligatoris

Les dades personals recollides mitjançant la complementació del formulari seran tractades sota la responsabilitat de l’Associació de cardiopaties congènites (AACIC) i quedaran incorporades en els seus fitxers de donants per a la gestió, control i cobrament de la quota com a donant, en compliment de les obligacions legals, així com per a tramitar les sol·licituds dels donants i gestionar les seves preferències de rebre informació. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals mitjançant
comunicació escrita a l’adreça de la Fundació CorAvant, C. Martí i Alsina, 22 local 1, 08031 Barcelona o per e-mail a l’adreça coravant@fundaciocoravant.org, incloent-hi una prova de la teva identitat (com, per exemple, una còpia del DNI).