Fes una donació a la Fundació CorAvant

Necessitem la teva ajuda, no podem prescindir de cap batec!

La teva donació finançarà els projectes i serveis d’atenció directa als infants i joves amb cardiopatia congènita i a les seves famílies. Les donacions ens ajuden a complementar el finançament de la nostra tasca.

Número de compte de la Fundació CorAvant: ES42 0182 7301 7902 0020 1965

A l’assumpte indica-hi: DONACIO + NOM I COGNOMS

Omple el següent formulari i tramitarem el teu certificat de donació:

Nom i cognoms*

Domicili*

Codi postal*

Població*

Telèfon*

Correu electrònic*

DNI*

Tipus de donació*

Especifica la quantitat que vols aportar*

Si vols fer una donació periòdica, indica'ns la periodicitat i el teu número de compte bancari

Preferències de rebre informació*

(*Totes les dades són obligatòries)

Les dades personals recollides mitjançant la complementació del formulari seran tractades sota la responsabilitat de l’Associació de cardiopaties congènites (AACIC) i quedaran incorporades en els seus fitxers de donants per a la gestió, control i cobrament de la quota com a donant, en compliment de les obligacions legals, així com per a tramitar les sol·licituds dels donants i gestionar les seves preferències de rebre informació. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals mitjançant comunicació escrita a l’adreça de la Fundació CorAvant, C. Martí i Alsina, 22 local 1, 08031 Barcelona o per e-mail a l’adreça coravant@fundaciocoravant.org, incloent-hi una prova de la teva identitat (com, per exemple, una còpia del DNI).

Autoritzo en aquest acte a l’AACIC a cedir les meves dades identificatives i de contacte a CorAvant per a què CorAvant m’envii informació (general i/o personalitzada segons el meu perfil) sobre activitats i iniciatives de CorAvant (això és, relatives al sector social, per a qualsevol mitjà de comunicació, inclosos mitjans electrònics). Per a modificar les preferències de rebre informació en qualsevol moment, dirigeix la teva sol·licitud escrita al domicili social de CorAvant , C/ Martí i Alsina, 22 local 1, 08031, Barcelona o a l’adreça coravant@fundaciocoravant.org

**Deduccions fiscals a partir del 2016 per les donacions a la Fundació CorAvant
Les persones físiques que realitzin donacions tindran dret a la deducció del 75% dels primers 150€ de la donació i el 30% de la quantitat restant. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l'impost.
Les entitats jurídiques tenen una deducció del 35% de la seva aportació segons els límits legals vigents. Les donacions fidelitzades durant un mínim de 3 anys, tenen dret a una deducció de l'Impost de Societats del 40%.