Ets un professional que té relació amb persones amb cardiopatia congènita?

És molt important que tingueu una formació completa i acurada sobre què són les cardiopaties congènites i quines són les característiques individuals de la persona amb qui esteu tractant

professionals

Quan un professional atén a una persona amb cardiopatia congènita és molt important que tingui una formació completa i acurada sobre de què estem parlant i quines són les característiques individuals de la persona amb qui tracta amb relació al seu estat de salut i el seu funcionament vital.

Molts infants amb problemes de cor són atesos per centres d’atenció a la primera infància, ja siguin centres d’estimulació primerenca, escoles bressol o centres especialitzats tant per motius de rehabilitació com per motius de prevenció.

En funció de la vostra situació us podem facilitar material especialitzat: formacions generals sobre què és una cardiopatia congènita i les seves possibles repercussions, dossiers per a professionals, signes i símptomes d’alerta, què cal fer en cas d’emergència, sessions de treball amb el tutor o tutora de l’alumne per detectar necessitats i orientar la intervenció educativa, recull de contes “De tot cor”, el llibre “L’operació de cor del Jan”, les colònies, proves d’esforç i orientació sobre l’activitat física, tractament amb anticoagulants a l’escola, participació en congressos o conferències.

Fruit de l’última recerca elaborada per l’AACIC neix la guia “Infància con cardiopatia congènita. Orientaciones para profesionales de la educación” amb informació específica i exercicis pràctics per a treballar a l’aula.

Des de l’AACIC considerem molt important que els professionals que estan treballant amb persones amb cardiopatia congènita coneguin els efectes col·laterals i conseqüències de néixer i viure amb una cardiopatia congènita i valorem molt positivament l’estimulació en edats primerenques i els seus beneficis en el seu desenvolupament.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari

Nom i cognoms*

Població*

Correu electrònic*

Número de telèfon*

Assumpte*

Missatge*

*camps obligatoris