Política de privacitat

de la web de l’Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites, AACIC CorAvant.

D’acord amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, del Reglament de desenvolupament de la LOPD, informem que: les dades personals facilitades a través dels formularis de contacte i del correu electrònic, s’inclouen a un fitxer de titularitat de l’Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya (d’ara en endavant AACIC), titular del portal web www.aacic.org, amb domicili al carrer Martí i Alsina, núm. 22, local, de Barcelona; amb NIF G60605318; i inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 9/11/1994 amb el número 15970.

L’AACIC està especialment sensibilitzada en la protecció de dades dels seus usuaris, és per això que sempre en respectarà la seva confidencialitat i aquestes dades només seran utilitzades amb la finalitat d’atendre les consultes o peticions de cada usuari en concret: atenció personalitzada, gestió de serveis, enviament de butlletins electrònics, tasques administratives, facilitar informació sobre les campanyes i altres activitats que du a terme l’associació…

Per exercir els drets d’oposició, rectificació o cancel·lació, l’usuari es podrà dirigir a la seu de l’entitat, carrer Martí i Alzina, núm. 22, local, de Barcelona; contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@aacic.org; o trucar al 93 458 66 53.