Editorial

El placer de jugar, aprende y diviértete jugando con tus hijos

En aquest llibre, les autores descriuen les característiques evolutives dels infants a cada etapa del creixement fins a l’adolescència

Autors:
Silvia Penón, Imma Marín i Maite Martínez.

Ediciones Ceac

Quina és la nostra responsabilitat com a pares pel que fa als jocs i les joguines dels nostres fills? De quina manera els ensenyem a valorar el que tenen? Què podem fer per millorar-ne la capacitat de joc? En aquest llibre, les autores descriuen les característiques evolutives dels infants a cada etapa del creixement fins a l’adolescència (el tipus de joc que desenvolupen, el temps i l’espai que necessiten, els jocs i les joguines que els ho fan passar bé i els fan créixer).