Editorial

Educar adolescents… sense perdre la calma

Un llibre perquè pares, mares i educadors comparteixin la passió de conviure amb un adolescent.

Any: 2016.

Autor: Jaume Funes.

Editorial: EUMO Editorial.

Sinopsis: “vigila”, “per aquí no”, “espera”, “compte!”… Així és com reaccionem moltes vegades davant de nois i noies adolescents. Hem oblidat que nosaltres també ho vam ser i que teníem ganes d’explorar? Jaume Funes en aquest llibre ens parla de l’atracció pel risc, els amors, la ne- cessitat de grup, Internet, l’escola… però sobretot convida als adults a perdre la por i a veure-hi més enllà dels problemes, a no excedir-nos en el control dels nois i noies, a saber escoltar-los i preguntar-los.